Panel zgłoszeń do zawodów skokowych otwarty

10 września 2020

Skoki przez przeszkody – ZO-B3*

Pula nagród – 700 000 zł
Maksymalna liczba uczestników – 350 koni
Termin zgłoszeń ostatecznych – 21 września

 • Każdy zawodnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 konie na konkursy rund małej średniej i dużej, a także dodatkowo na konkurs barier oraz konkurs TOP10. Czwarty i/lub piąty koń zawodnika zgłoszony do konkursu barier i/lub TOP10 może startować tylko w tych konkursach.
 • Konie zgłaszane do konkursów Młodych Koni liczone są osobno. W Rundzie Młodych Koni dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez zawodnika trzech koni(maksymalnie dwa na jedną kategorię). Konie zgłoszone do rund młodych koni nie mają prawa startu w innych konkursach.
 • Dopuszcza się start dwoma końmi w Dużej oraz Średniej Rundzie (z wyjątkiem konkursów Grand Prix i szybkości gdzie można startować tylko na jednym koniu). Dopuszcza się zamianę rund podczas zawodów pomiędzy Rundami Średnią i Dużą. Konie zgłoszone do tych rund nie mogą startować w małej rundzie.
 • W Małej Rundzie dopuszcza się zgłoszenie przez zawodnika tylko jednego konia. W małej rundzie mogą startować wyłącznie konie zgłoszone do tej rundy.
 • W konkursie specjalnym Top10 może wystartować
  – Mistrz Polski Seniorów 2020
  – kolejnych 9 zawodników najwyżej sklasyfikowanych z rankingu PZJ 08/2020 spośród zgłoszonych do zawodów.
  Jeśli któryś z zawodników zrezygnuje ze startu wchodzi następny według rankingu PZJ.

Zawodnicy będą przyjmowani według kolejności pozycji w rankingu PZJ, a także wg kolejności zgłoszeń.

Oprócz rund rozegrane zostaną takie konkursy, jak: bariery, szybkości, z jokerem oraz konkurs Top10. 
W konkursie tym pula nagród wynosi 100 000 zł. Mogą w nim wystartować zawodnicy sklasyfikowani w czołowej 10 rankingu PZJ z sierpnia tego roku. Jeśli któryś zrezygnuje ze startu, skład będzie uzupełniany następnymi z rankingu.

Zwieńczeniem tzw. dużej rundy będzie niedzielny konkurs Grand Prix z pulą nagród 125 000 zł, w którym będzie miało prawo wystartować 50 zawodników.

PROPOZYCJE ZO-B3*